„Tegyünk több tudást a tarisznyába”

Intézményünk részt vesz az Útravaló ösztöndíjprogramban. A 2016/2017-es tanévben „Tegyünk több tudást a tarisznyába” címmel a programiroda egy országos versenysorozatra hívta az ösztöndíjas gyerekeket és mentoraikat. Az interneten megoldható, leginkább egészségvédelemmel, egészségtudatos életmóddal és pályaválasztással kapcsolatos fordulók után az arra érdemes csapatoknak elérhetővé vált a budapesti döntőben való részvétel.

Iskolánkból egy csapat került be az országos döntőbe. A Tomori Patrícia, Burián Bálint, Váradi Norbert alkotta trió a Makk Marcik és Marcsi fantázianevet vette fel a megmérettetésre, és mentorukkal, Nagy Tamással a döntőben 425 csapat közül az abszolút 8. helyezést érte el.

Azt gondolom, egy igazán kellemes, izgalmas nap volt a verseny napja és jó programokat, örök élményeket, töltekezést, tanulást, új barátságokat hozott a résztvevőknek.

dav dav bty

Don Bosco rózsája

Iskolánk meghívást kapott a Szalézi év keretében rendezett programsorozat Don Bosco rózsája elnevezésű játékos vetélkedőre a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégiumba .

A megmérettetésen intézményünk tíz, 8. osztályos tanulója vett részt. A játékos vetélkedősorozat alkalmat adott a diákoknak, hogy ügyességi és tudáspróbákon keresztül bizonyítsák rátermettségüket, kreativitásukat, valamint közelebbről megismerkedjenek az iskola szellemiségével Don Bosco és Szalézi Szent Ferenc életével.

Csorba Krisztián, Oláh Vanessza, Demeter András, Bera Bence, Csarkó Albina, Váradi Szabolcs, Miskolczi Éva, Miskolczi Anita, Novák Vanda, Lázók Vanessza

dav

Rendhagyó történelem óra

A Gulág éve keretében intézményünkben rendhagyó történelem órára került sor. Az előadást Dr Kornyáné Szoboszlay Ágnes és fia Kornya István tartották a Nyárády András Általános Iskola tanulóinak.

A 7-8. osztályosok életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozás alkalmával a gyerekek egy személyes életúton keresztül ismerhették meg -Szoboszlay György, iskolánk egykori igazgatója, tanítója Ági néni édesapja kapcsán- a Gulág, a hadifogolytáborok az elhurcolt emberek életét, sorsát, mindennapjait.

Ági néni lelkes előadása magával ragadó volt. Rávilágított a múlt tiszteletére a hagyományok, az idősebbektől való tanulás, az értékek a család az egymásra figyelés fontosságára.

Az előadás alkalmával Kornya István bemutatta a diákoknak nagypapája hadifogság idején készített naplóit, tárgyait anekdotákkal fűszerezve az igazán gyermek közeli bemutatót.

A rendhagyó történelemóra fő szála a Kornyáné Szoboszlay Ágnes és Kornya István által szerkesztett „Gyorsan haza! Szkoro damoj!” Szoboszlay György főhadnagy szovjet hadifogságban írt naplója volt.

Az írás, amely igazán hiteles módon, egy hadifogoly, szovjet hadifogságban írt naplói alapján készült pontosan mutatja be a hosszú út állomásait a fogolyélet a fogolytáborok mindennapjait a túlélésért folytatott küzdelmeket az étel iránti vágyakozás és harc – számunkra elképzelhetetlen- valóságát és talán egy tudatosan felépített túlélési stratégiát. A naplóírás a tevékeny lét az újságszerkesztés a tábori kulturális élet, könyvtár gondozása mind-mind olyan elfoglaltságok, amelyek segíthetnek a fizikai szenvedések elviselésében és azok ép elmével történő átvészelésében.

Az egyedülálló alkotás, gondolok itt az elkészített és hazamentett fogolynaplókra, most igazán méltó módon és köntösben állít emléket az egykori főhadnagynak és mindazoknak az ismeretlen és ismert embereknek, akik a szovjet hadifogolytáborokban haltak meg, vagy kibírva a megpróbáltatásokat fizikailag és mentálisan megtörve ugyan, de hazatértek szeretteikhez egy más világba, mint amikor elhurcoltatásuk megtörtént. Az elmondások alapján ezt sokan nehezen is élték meg és csak viszontagságok árán tudtak beilleszkedni a mindennapok forgatagába. A fogság idején szövögetett álmok, vágyak, tervek szertefoszlottak, tulajdonképpen a háború után a mindennapi gondok a család eltartása a hétköznapi élet dolgai váltották fel a meggyötört emberek egykori gondolatainak, terveinek helyét. Mert ahogyan a fogolytáborokban, a háború utáni Magyarországon is a „lét volt a tét”. A gyötrelmes valóság pedig talán csak éjjel engedi az álmokat.

Egy ilyen mű, amely ennyire hiteles manapság ritkaságszámba megy, (a szerkesztőktől tudom, hogy hivatalosan még egy naplóról tudunk, amely a hadifogságból haza is érkezett) a gyermekek számára is könnyen olvasható, egyszerű, mégis élményszerű. A túlélésért folytatott küzdelem szinte a romantikus hősök magasságába emeli a napló főszereplőit.

Köszönjük az élményt a bemutatót az iskolánk iránti barátság megnyilvánulását!

A naplóról bővebben, valamint a naplóíró unokájával készített interjú a következő weboldalon olvasható:

http://mult-kor.hu/ket-even-at-semmit-sem-tudott-szeretteirol-a-szovjet-hadifogsagba-esett-kantortanito-20170530

Gyorsan haza! Szkoro damoj! Szoboszlay György főhadnagy szovjet hadifogságban írt naplója 1946-1947 Szerkesztette: Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Kornya István, 2017 Kiadja: Szokosz Bt.
Gyorsan haza! Szkoro damoj! Szoboszlay György főhadnagy szovjet hadifogságban írt naplója 1946-1947
Szerkesztette: Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Kornya István, 2017
Kiadja: Szokosz Bt.

 

davdav

Irodalmi vetélkedő

A Nyárády András Általános Iskola  2017. május 18-án  irodalmi vetélkedőt tart, melynek középpontjába Mikszáth Kálmán élete és munkássága kerül.

A megmérettetésre meghívtuk a Serényi László Általános Iskola a Péczeli József Általános Iskola az Aggteleki Általános Iskola és a Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola csapatait.

 

Versenyfelhívásunk:

A Nyárády András Általános Iskola immáron 4. alkalommal hirdeti meg irodalmi vetélkedőjét.

Az idén Mikszáth Kálmán élete és munkássága kerül a középpontba.

Csapatverseny:

-Minden iskolából egy 4 fős csapatot várunk (5-8. évfolyamból 1-1 tanuló részvételével).

Tervezett időpont: 2017. május 18. (csütörtök) 1000

Háttérismeret:

-Mikszáth Kálmán élete, írásai

-Művei:

Regény:

Szent Péter esernyője

Novellái:

A néhai bárány

Az a fekete folt

Szűcs Pali szerencséje

Lapaj a híres dudás

Bede Anna tartozása

Karcolat:

A pénzügyminiszter reggelije

Korlátfa

-Palóc népviselet, népszokások, építészet

-Történelmi háttér

Előzetes feladat:

Képzelt riport a „nagy palóccal”,vagy író olvasó találkozó Mikszáthtal, vagy rövid dramatikus jelenet.

Nevezés: 2017. május 15-ig, e-mailben, vagy telefonon (e-mail: nyaradyiskola@gmail.com, Tel.: 06 48/502-205)

Hagyományteremtő céllal ez évben is összekapcsoljuk vetélkedőnket egy novella illusztráció készítő pályázattal:

-Mikszáth novelláihoz várjuk a rajzokat

A4-es méretben, tetszőleges technikával

Határidő: 2017. május 15.

Az irodalmi vetélkedő jó hangulatban 5 csapat részvételével valósult meg a felsőnyárádi Művelődési Házban.

Minden csapat dramatikus játékkal készült. Voltak akik Mikszáth Kálmán műveiből adtak elő egy-egy részletet, néhányan pedig riportot készítettek a nagy palóccal.

A riportok közül a nyárády iskolások időutazásra késztették Mikszáthot és a jelen kor Budapestjével, valamint találmányaival ismertették meg az írót.  Az igazán kreatív megoldás mindenki tetszését elnyerte.

A szépirodalmi megmérettetés során Mikszáthnak munkát kellett keresnie, így a csapatoknak mai formában kellett megírni az író önéletrajzát. Hangoskönyvek részletei alapján ismerték fel a gyerekek a mikszáthi műveket, majd totót töltöttek ki, az írói sajátos nyelvezettel és szavakkal ismerkedtek (szómagyarázat). Tárgyakat kellett választaniuk és indokolniuk, hogy melyik műhöz köthető. A palóc népviselethez kötődő feladatok változatossá tették a versenyt.

A vetélkedő eredménye: 

I. helyezett: Aggteleki Általános iskola (A négy koldusdiák)

dav

II. helyezett: Péczeli József Általános Iskola (Cukrik)

dav

III. helyett: Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola ( Kákaysták)

dav

A különdíjas csapat:

dav
Nyárády András Általános iskola

A rajzverseny eredménye:

1. helyezett: Andó Kamilla (Nyárády András Általános Iskola)

dav

2. helyezett: Menyhárt Dorottya (Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola)

dav

3. helyezett: Kun Bianka (Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola)

dav

Különdíj: Szabó Nikol Gréta (Nyárády András Általános Iskola)

dav

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM-MÁLENKIJ ROBOT-GULÁG

Intézményünk nyolc tanulója és két pedagógusa 2017.05.08-09-én Kárpátaljára utazott, hogy részt vegyen a “Virtuális barangolás a múltban” elnevezésű -a Gulág emlékévben megrendezett- történelmi vetélkedőn.

Az utazást egy rendhagyó kiselőadás is megelőzte, melyet iskolánk aulájában a versenyre utazó diákok tartottak a 7-8. osztályos diáktársaiknak.

Az előadást a Scool Túra Kft. által iskolánkba juttatott történelmi tablók is színesítették, melyek korabeli visszaemlékezések, dokumentumok, szemelvények felhasználásával mutatták be a Szovjetunió lágereibe elhurcolt emberek mindennapjait, életkörülményeit.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a tantervbe illeszkedően az életkori sajátosságok figyelembevételével megismertessük gyermekeinkkel a környezetünkben, nagyszüleink, dédszüleink életét is befolyásoló valóságot, a sok évtizeden keresztül elhallgatott történelmünket.

dav dav dav dav dav

dav dav

A Nyárády András Általános Iskola csapatneve: “Szkoro damoj”

Csapattagok: Lázók Bianka, Örkényi Kamilla, Szabó Nikol Gréta, Andó Kamilla, Lipták Lili, Andó Antónia, Nagy Fanni, Váradi Szabolcs

Felkészítő és kísérő pedagógusok: Szepesi Krisztina, Telekiné Szepesi Mária

A versenyre készített makett:

dav

A hetedikes tanulók beszámolója az utazásról (Örkényi Kamilla, Szabó Nikol Gréta, Lázók Bianka):

Az első nap

A Nap épp hogy felkelt, mikor mi már az iskolánk előtt álltunk.A ragályi iskola tanulói már elfoglalták a helyüket a buszon, utánunk a múcsonyiak és a berenteiek jöttek. Lassan, de biztosan megérkeztünk a magyar határhoz, majd az ukránhoz. Pár perces ellenőrzés után már az országban tudhattuk magunkat.

A következő úti célunk a szolyvai emlékpark volt, ahol megemlékeztünk az elhurcolt emberekről. Ezt követően „belecsaptunk a lecsóba” és elkezdtük a versenyfeladatokat. Kiosztották a tableteket, és részletes útmutatást kaptunk a használatukról. Az emlékparkban elrejtett QR kódokat kellett megtalálnunk, majd ezeket feltörnünk a jelszavak segítségével. Ezután láthatóvá váltak a feladatok. Hosszasan törtük a fejünket, hisz nagyon megpróbáltató kérdések voltak. Közben idegenvezetőnk, András bácsi beszélt nekünk a túlélők mindennapjairól. A feladat befejezése után elindultunk Munkácsra, ahol megkaptuk az újabb feladatainkat. Kaptunk egy kis szabad időt, amit fagylaltozással töltött el minden csapat.

A szállásunk Makkosjánosin volt. A szálloda udvarán szintén el voltak rejtve kódok, amiket ismét fel kellett törnünk. Folyamatosan kamerák vettek minket körül, mert egy műsort forgattak. Miután végeztünk a feladatokkal kipakoltunk a szobáinkba és lepihentünk. Vacsora közben találkozunk volt buszsofőrünkkel, aki felhívta nekünk volt idegenvezetőnket <3 <3 <3. Étkezés előtt még megnéztük a kárpátaljai gyerekek műsorát, ami nagyon megérintett mindenkit. Finom vacsora volt, mindenki megevett mindent. Ezután egy nagyon jó hangulatú táncház következett, ahol mindenki megismerhette a néptánc alapjait, amit élő zenével kísértek. Ezután tisztálkodtunk, majd csendben elfoglaltuk magunkat és a későbbiekben harcot vívtunk a mellettünk lévő szobában helyet foglaló lázadó fiúkkal.

Ezután végre elaludhattunk.

 

A második nap

Mivel este rosszul állítottuk be az ébresztőórát és nem figyeltünk az időeltolódásra, ezért nagyon korán keltünk. Miután emberi fejet tudtunk magunkra varázsolni elindultunk étkezni a svédasztalos reggelihez. Nagyon jó volt minden kaja, igazán jól is laktunk vele. Ezután visszamentünk a szobáinkba és összecsomagoltuk a cuccainkat, csak hogy ne hagyjunk semmit az utókor számára.

Miután beraktuk a buszba a bőröndjeinket, kiskecskézés után elindultunk Beregszászra, a főiskolára. Itt interaktív módon megcsináltuk azokat a feladatokat, amik részben rólunk is szóltak. Kiállítottuk a maketteket, amikre szavazhattunk is. Ezután Beregszász nevezetességeivel kellett fotót készítenünk egy térkép alapján. Visszamentünk a főiskolára, ahol beadtuk a napok óta őrzött tableteket. A korábbi szállásunkra visszamentünk ebédelni, amit az eredményhirdetés zárt. Könnyes búcsút vettünk a szállodánktól, majd megnéztünk egy tájházat. Ezt követően elmentünk vásárolni, ahol mindenféle ottani különlegességeket vehettünk magunknak, majd elindultunk hazafelé. Hosszas határellenőrzés után már semmi sem állíthatott meg minket. A hazaúton nagyon jól szórakoztunk. Este fáradtan, de kellemesen aludtunk el, telis-tele új élményekkel.

 

Andó Kamilla élménybeszámolója:

Kárpátaljai történelem verseny

A korai kelés miatt álmoskás volt a hangulat a buszon, mivel az izgalom miatt senki sem tudott aludni így még zaj is lett. Szerencsésen odaértünk a határra. Kárpátalja területén az első megállónk Szojva volt. Ekkor meghallgattuk az idegenvezetőnk szavait, bár már mindenki tűkön ült az izgalomtól. Részt vettünk egy megemlékezésen. Leraktuk a mécseseinket aztán indult a verseny.  A matekos feladat felett éreztük, ahogy minden eddig tanult matektudás lassan eltűnik a fejünkben az izgalomtól. A kuerkóddal jól boldogultunk. Kalóriát számoltunk, kakukk tojást keresetünk, interjút készítettünk. Hamar felül-kerekedtünk a feladat rengetegen. Innen tovább indultunk egy kis evés szünet után. Munkács belvárosában kötöttünk ki, ahol szétnéztünk a főtéren, ami bámulatos hangulattal rendelkezett azon az utcán minden volt! Szoviet emlékműtől kezdve, kéményseprő és mini II. Rákóczi Ferenc szobron át, Tours-i Szent Márton-székesegyházig! Ekkor a Rákóczi-kastély udvarán egy matematikai, geometriai feladatot oldottunk meg egy digitálisat a Red-menta programmal. Fagyiztunk egyet és odaértünk Makkosjánosiba, ahol egy kis ismertetés után beköltöztünk a jövőbeli szállásunkra. Ott egy 5 részből álló feladatunk volt. Itt a honalapítóinkról tanult információkat kellet felhasználnunk. Képet raktunk össze, igaz hamist töltöttünk, emlék videót készítettünk. Ezután egy kis pihengetés, ismerkedés után elfoglalhattuk a szép szobákat. Lementünk vacsorázni ahol egy pár Kárpátaljai gyerek műsorát hallgattuk. Egy verset, egy dalt sokféleképp el lehet mondani, de ilyen szintű hazaszeretettel nagyon kevés ember. Megettük a finom ételeket, majd egy jó kis közös táncolás és barátkozás után nyugovóra tértünk. Következő nap bőséges reggelink után megint buszra szálltunk elbúcsúztunk a szállásunktól majd nekiindultunk felfedezni a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola környékét, ami nagyon is érdekes volt. Tanultunk utána egymásról kicsit mivel olyan feladat is volt, hogy mire emlékszünk a másikról. Kárpátaljai magyarság és még sok kérdés után eljutottunk az idegenvezetőn hőn szeretett falujába, amit be is mutatott nekünk. Elbúcsúztunk tőle és csak sikerült még egyszer megnézni a hotelt mivel ott ebédeltünk meg és kihirdették az eredményeket meg a maketteknek is. Hazafelé indultunk vegyes érzelmekkel. Egy harmadik típusú múzeumlátogatás után pedig meg sem álltunk hazáig.

Egészségnap

A Nyárády András Általános Iskola a Fenntarthatóság hete programsorozat keretében Egészségnapi rendezvényt tartott.

Az esemény reggeli tornával indult, majd sportversenyek következtek, illetve sportválasztó keretében próbálhattak ki sportágakat tanulóink, valamint előre berendezett akadálypályákat teljesíthettek. Felső tagozatos tanulóink a szelektív hulladékgyűjtésről hallhattak interaktív előadást, majd szemétszedő akció indult a település tisztításágáért.

A rendezvényen testtömeg, vérnyomás és vércukorszint mérésre is lehetőség volt, melyen a község lakóit is szeretettel vártuk. A hozzánk látogatókat és tanulóinkat egészséges ételekkel kínáltuk és gyógyteákkal ismertettük meg.

A nap zárásaként futóversenyt rendeztünk Jákfalváról Felsőnyárádra. Rendőri és polgárőri felvezetéssel az iskola 227 tanulója felsétált Jákfalva község határág, majd  futóverseny indult az útvonal biztosítása mellett Felsőnyárádra az iskoláig. A gyerekeket a szülői munkaközösség jóvoltából üdítő és fittnesz szelet várta.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a védőnőnek a rendőrségnek a felsőnyárádi és a jákfalvai polgárőröknek, a szülői munkaközösségnek, a méréseknél és az ételek készítésében segítkező hozzátartozóknak, szülőknek az iskola valamennyi dolgozójának.

dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav dav

Határtalanul Záró rendezvények (záró óra, témanap, bemutató előadás)

A Nyárády András Általános Iskola 25 tanulója vett részt 4 napos erdélyi kiránduláson 2017.04.01-04. között. A program megvalósítására 873.000.-Ft –ot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától az intézmény, a HAT-16-01-0064 azonosító számú pályázat keretében.

A program teljes megvalósításához zárórendezvények is tartoznak, ahol visszaemlékezünk az utazás eseményeire, felelevenítjük a látottakat, összegezzük a megszerzett ismereteket, információkat, megismertetjük az itthon maradottakkal az átélt élményeket.

“A záró órán újra összegyűltünk az utazás résztvevőivel, beszélgettünk, együtt nevettünk, emlékvideót néztünk meg, átadtuk a Határtalanul emléklapokat, megbeszéltük, hogy mivel gazdagodtunk az Erdélyben tett látogatásuk alkalmával.”

A bemutató előadás alkalmával a gyerekek élménybeszámolóit hallgathattuk meg, fényképek segítségével idéztük fel az átélteket, látottakat, emlékvideót tekintettünk meg, dramatizált játékot láthattunk a kolozsvári bíróról. Az esemény végén pedig közösen tanultuk meg és énekeltük el az iskola valamennyi tanulójával a Székely Himnuszt.

dav dav dav dav dav

Gömöri napok, Német szavalóverseny, Angol nyelvi verseny

Iskolánk immáron öt éve vesz részt a Serényi László Általános Iskola “Gömöri barangolások” rendezvénysorozatán 2017. 04. . A Gömör kapujában Putnokon tartott rendezvényen ez évben -a kiírás szerint,”Száll a mese várról várra”- az egykori Gömör vármegye várai és a korabeli élet kellett, hogy megelevenedjenek az előadott dramatizált történetekben, mesékben. Intézményünk Krasznahorka várát választotta. A vár keletkezésének körülményeit dolgozták fel mesés formában Őszné Huszti Éva és Kukoróné Bihari Aranka tanító nénik, valamint az 1. és 4. osztályos tanulók.

A csodás díszletekkel és ügyesebbnél ügyesebb tanulóink előadásában megelevenedett történet szemet gyönyörködtető volt. Számunkra a legszebb!

Krasznahorka története

 

Ezen a napon tanulóink német nyelvű szavalóversenyen is részt vettek Kazincbarcikán a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolában. A megmérettetésen Holló István 4. osztályos tanuló 1. helyezett, Nótár Bianka 4. osztályos tanuló 2. helyezett, Örkényi Kamilla 7. osztályos tanuló saját kategóriájában 2. helyezést ért el. Felkészítőjük: Vargáné Simkó Anna tanárnő.

Holló IstvánNótár Biankadav

Sikereink nem értek véget! Gyermekeink kiválóan teljesítettek Miskolcon az Avastetői Általános Iskolában megrendezésre került Angol nyelvi verseny megyei fordulójában, ahol Katyina Attila 1. helyezett lett, Szabó Nikol Gréta pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Reha Viktória.

dav dav

20170512_085245 20170508_144138

 

HATÁRTALANUL 2017.

 

letöltés

A Nyárády András Általános Iskola 25 tanulója vett részt 4 napos erdélyi kiránduláson 2017.04.01-04. között. A program megvalósítására 873.000.-Ft –ot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától az intézmény, a HAT-16-01-0064 azonosító számú pályázat keretében.

Az utazás során ellátogattunk Nagyváradra a Körös-parti Párizsba, Nagyszalontára, ahol Arany Jánosra, költészetére és műveire emlékeztünk. Aradon a 13 aradi vértanú tiszteletére állított emlékmű előtt hajtottuk meg a fejünket és kötöttük fel emlékszalagunkat, „Meghódítottuk” a lippai, majd a dévai várat. Nyomon követtük a Hunyadiak és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életének fontos állomásait. Gyulafehérvár, majd Torda értékeinek felfedezése a Király-hágó csodás látványa a táj szépségei lenyűgöztek bennünket.

A meglátogatott gyermekotthonok, talán minden diákot elgondolkodtatnak majd, a nélkülözés, a család, az étel fogalmai pedig más megvilágításba kerülhetnek és az értékek rendje, fontossága valóban a helyére kerülhet.

Az utazás a magyarság számára meghatározó emlékhelyek, szimbólumok megismerésén túl leckét adott magyarságtudatból, a hazaszeretet érzésének megtapasztalásából.

Minden kisdiák és kísérő szívében örök nyomokat hagyott ez az utazás, s határtalan szeretettel gondolunk majd vissza életünk e meghatározó pillanataira.

dav